Gå til hovedindhold

WWW.AFBUREAUKRATISER.NU

Det er navnet på en gave, som de seks største byer afleverer til ældreministeren og indenrigs- og sundhedsministeren.

 • Læs op

Indhold

  ”Frisættelsen starter på ældreområdet”, sådan lyder en af overskrifterne i regeringsgrundlaget. Det udspil betragter man som en mulighed i landets seks største byer. Som tak sender de nu en gave til ældreministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. Gaven er hjemmesiden www.afbureaukratiser.nu , som rummer en række forslag til, hvordan staten og styrelserne også selv kan medvirke til at begrænse bureaukratiet og øge frihedsgraderne i kommunerne.  

  Gaven indeholder foreløbigt 22 konkrete eksempler fra sundheds- og ældreområdet, hvor kommunerne ser oplagte muligheder for ændringer i de statslige love og regler, der vil frigive medarbejdertimer til mere nærvær og omsorg for borgerne.

  Afsenderne er 6-bysamarbejdet på sundheds- og ældreområdet, der tæller kommunerne København, Aarhus, Odense, Aalborg, Randers og Esbjerg.

  Fra de seks største byer lyder det samstemmende, at man ser regeringsgrundlaget som en fremstrakt hånd til samarbejde om at optimere ældresektoren til gavn for borgere og medarbejdere.  

  I kommunerne står vi på en brændende platform med udfordringer, der skal løses i fællesskab. Derfor er vi meget glade for, at det er nævnt i regeringsgrundlaget, og vi er meget opsatte på at indgå i et samarbejde med den nye regering om frisættelse af bl.a. ældreområdet.

  I samme åndedrag lyder det fra de 6 byer:

  Vi kan selv gøre meget i kommunerne, men ofte oplever vi at løbe panden mod Christiansborgs mure. Derfor har vi i fællesskab samlet en række forslag, og der vil komme flere til. Vi oplever nemlig, at der ofte kommer nye besværlige og bureaukratiske tiltag fra staten. Det er som med et børneværelse. Man kan rydde op den ene dag, og næste dag er der lige så rodet som dagen før. Det skal vi have dæmmet op for, og det kræver, at staten er villig til at give slip og tænke sig grundigt om, inden man pålægger de ansatte i kommunerne mere dokumentation og bureaukrati.”, lyder det i en fælles erklæring fra toppolitikerne på sundheds- og ældreområdet i de seks kommuner.

  Velkendt problemfelt

  Afbureaukratisering har i flere år været højt på dagsordenen i 6-bysamarbejdet på sundheds- og ældreområdet. Kommunerne har igangsat forskellige processer, hvor de kommunale regler og bestemmelser er blevet nøje analyseret for at gøre arbejdsdagen for medarbejderne mere smidig til gavn for både medarbejderne selv og for borgerne. Kommunerne i 6-bysamarbejdet har løbende delt deres erfaringer om afbureaukratisering med hinanden, og derfor er det ikke et nyt område for kommunerne at beskæftige sig med. Mange medarbejdere oplever dog stadig, at der er unødig dokumentation og unødige arbejdsgange, der står i vejen for at bruge tiden sammen med borgerne. Af samme grund efterlyser de seks kommuner også mere medspil fra staten og et stop for det, der opleves, som en “konstant, lind strøm af regulering og kontrol fra statens side.

  Myten om den voksende administration

  At afbureaukratisering ikke er nyt for kommunerne, understøttes af professor Kurt Houlberg fra VIVE, der for ugebrevet Mandag Morgen, har undersøgt påstanden om det voksende bureaukrati i kommunerne. Konklusionen er klar: ”Den store fortælling er, at udgifterne til administration og ledelse har ligget på et nogenlunde konstant niveau siden 2010. Der er selvfølgelig forskelle fra år til år, men man skal virkelig have luppen frem for at se dem”, siger professoren til Mandag Morgen 6. februar 2023. 

  ”Vi skal naturligvis blive ved med at være ambitiøse og finde måder, hvorpå vi kan udnytte medarbejderens tid bedst muligt til gavn for både medarbejdere og borgere. Men som forskningen viser, så er vi kommet rigtig langt i kommunerne. Derfor er der i høj grad brug for, at vi sammen ser på de statslige love og regler. Det er her vi oplever, at der for alvor kan hentes en gevinst”, lyder konklusionen fra de ni politikere.  

  Kataloget, som i dag sendes til indenrigs- og sundhedsministeren og ældreministeren, indeholder en bred vifte af forslag, som bl.a. består af et opgør med de mange tilsyn og dokumentationskrav, der ikke giver værdi for medarbejdere eller borgere, samt en forenkling af regler for visitering af hjælpemidler.

  Fakta

  Kataloget er offentligt tilgængeligt på siden www.afbureaukratiser.nu, hvor det også er muligt at indsende forslag til kataloget.

  Kommunerne har i over et årti arbejdet målrettet med afbureaukratisering, hvilket understøttes af forskningen. Hvis der skal hentes yderligere gevinster ved afbureaukratisering, er det afgørende, at der ses på de statslige regler.

  I regeringsgrundlaget fremgår det, at: ”Visionen om en så omfattende frisættelse vil være ensbetydende med en særdeles gennemgribende og omfattende nytænkning af den offentlige sektor”.

  Afsendere

  Sisse Marie Welling
  sundheds‐ og omsorgsborgmester, Københavns Kommune

  Christian Budde
  Rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

  Jes Lunde
  Rådmand for Sundhed og Kultur, Aalborg Kommune

  Maja Torp
  Stedfortrædende rådmand for Senior og Omsorg, Aalborg Kommune

  Brian Dybro
  Rådmand for Ældre‐ og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

  Tommy Hummelmose
  Rådmand for Sundhedsforvaltningen, Odense Kommune

  Ellen Petersen
  Formand for Omsorgsudvalget, Randers Kommune

  Louise Høeg
  Formand for Sundheds‐ Idræts‐ og Kulturudvalget, Randers Kommune

  May-Britt Andrea Andersen
  Formand for Sundheds‐ & Omsorgsudvalget, Esbjerg Kommune

  Sidst opdateret: 5. januar 2024